stefanstenberg.se
Byggnadsnämnden 31 mars 2016
Även den här gången hade vi några ärenden som kan intressera en större allmänhet: Vi inledde sammanträdet med en rejäl genomgång av de s.k. Stadsutvecklingsprojekten dvs Tunneln, Hamnflytten och Vä…