stefanstenberg.se
Byggnadsnämnden 31 augusti 2017
På augustisammanträdet brukar det inte finnas några planärenden färdiga för samråd eller granskningsbeslut pga av att det ligger direkt efter semestrarna och så var det nu också. Vi ägnade en dryg …