stefanstenberg.se
Byggnadsnämnden 3 mars 2016
Som vanligt hade vi några ärenden som är av mera allmänt intresse: En gång varje år ska vi föreslå objekt som kan komma ifråga för att få ett diplom för god byggnadsvård. Observera det är i inte vi…