stefanstenberg.se
Byggnadsnämnden 28 september 2017
På gårdagens sammanträde inledde vi med en presentation av Kajsa Jeppsson som är projektledare på serviceförvaltningen för genomförandet av kommungemensam kundservice -Varberg Direkt – som k…