stefanstenberg.se
Byggnadsnämnden 28 mars 2018
På gårdagens sammanträde i Byggnadsnämnden hanterade vi som vanligt några ärenden som kanske är mera intressanta för allmänheten än de andra: Ett av dessa var ett nytt positivt planbesked för Bläs…