stefanstenberg.se
Byggnadsnämnden 27 oktober 2016
Den här månaden har jag avsiktligt väntat någon dag med mina kommentarer så att det pressmeddelande och de bilder som gick ut från Stadsbyggnadskontoret om Heijlska villan efter sammanträdet har hu…