stefanstenberg.se
Byggnadsnämnden 26 april 2018
Det viktigaste ärendet på gårdagens sammanträde var alldeles säkert att vi nu för vår del anser att det stora planprogrammet för Västerport är färdigt att skicka till kommunfullmäktige för godkänna…