stefanstenberg.se
Byggnadsnämnden 24 maj 2018
Dagens sammanträde resulterade som vanligt i ett antal beslut som kan intressera allmänheten: En mindre detaljplan för Trönningenäs 5;29 är nu antagen. Det rör sig om en detaljplan för c:a 15 nya v…