stefanstenberg.se
Byggnadsnämnden 23 november 2017
Den här månadens sammanträde fick vi tyvärr avsluta med att avtacka vår förvaltningschef (stadsbyggnadschef) sedan drygt 4 år tillbaka, Helena Arnesten, som nu går vidare till nya uppgifter som vd …