stefanstenberg.se
Byggnadsnämnden 23 januari 2014
På dagens sammanträde hanterade vi bl a följande: Vi gav ex vis ett positivt planbesked (dvs att detaljplaneläggning kan börja) för en fastighet i kv Söderport där man ska ersätta ett äldre ombyggt…