stefanstenberg.se
Byggnadsnämnden 21augusti 2014
På gårdagens sammanträde hanterade vi bl a följande: Vi har nu antagit en ny detaljplan för Nålmakaren 10 dvs det vita tegelhuset och det angränsade trähuset i hörnet Borgmästargatan/Ö:a Vallgatan …