stefanstenberg.se
Byggnadsnämnden 20 februari 2014
På dagens sammanträde hade vi ovanligt få ärenden av mera allmänt intresse: Ett ämne som kanske inte är direkt intressant för någon annan än oss själva men ändå visar på något allmängiltigt är vårt…