stefanstenberg.se
Byggnadsnämnden 2 februari 2017
Första byggnadsnämnden för året och över 90 ärenden på listan – den höga takten i byggverksamheten visar inga tecken på att avta. Som vanligt tar jag bara upp de ärenden jag tror är av mera a…