stefanstenberg.se
Byggnadsnämnden 19 november 2015
Den här gången hade vi ganska lite av allmänt intresse: Ett lite knepigt ärende är en gammal detaljplan i Galtabäck. Planen gjordes för över 20 år sedan efter de principer som gällde då men har sed…