stefanstenberg.se
Byggnadsnämnden 18 juni 2014
Jag upptäckte att jag missat att lägga upp kommentarer direkt efter sammanträdet som jag brukar – så här kommer dom, fyra dar försenade: Vi fick bl a information om de ändringar i PBL som trä…