stefanstenberg.se
Byggnadsnämnden 17 december 2015
Den här gången hade vi ett lite större antal intressanta ärenden – det blir lite olika från månad till månad. Framför allt antog vi två större detaljplaner som ger sammanlagt c:a 340 nya bost…