stefanstenberg.se
Byggnadsnämnden 12 december 2013
På dagens sammanträde hade vi som vanligt ett antal beslut som kan vara intressanta för en bredare allmänhet: Vi har bl a gett Derome AB bygglov för att bygga till 2 st virkestorkar inne på sitt om…