stefanstenberg.se
Byggnadsnämnden 12 april 2012
På gårdagens byggnadsnämndssammanträde: Vi har bl a sagt OK till att det blir en liten “torgbildning” med några “sjöbodar” för försäljning i anslutning till den nya serviceb…