stefanstenberg.se
Byggnadsnämnden 10 mars
I går på Byggnadsnämnden hade vi som vanligt ett antal ärenden som kan vara av mera allmänt intresse: Vi har bl a sagt ja till en servicebyggnad i anslutning till de nya sjöbodarna i Bua Hamn. den …