stefanstenberg.se
Byggnadsnämnden 1 mars 2018
På gårdagens byggnadsnämndssammanträde var det som vanligt några ärenden som är av mera allmänt intresse: Bland annat lämnade vi förslag till Hallands museiförening på byggprojekt som vi tycker kun…