stefanstenberg.se
Byggnadsnämnden 1 februari 2018
Dagens sammanträde var nästan rekordkort – det brukar ofta vara så det första sammanträdet efter jul och nyårshelgerna. Den största förändringen syns inte på ärendelistan annat än som en inf…