stefanstenberg.se
Byggnadsnämnden 1 april 2015
På dagens sammanträde (som inte är något aprilskämt) hanterade vi bl a följande: Detaljplanen för ny skola och friidrottshall i södra Trönninge är nu antagen. Skolan är tänkt att ligga norr om Himl…