stefanstenberg.se
700 miljoner till lanthandelslyft | Centerpartiet
Annie Lööf presenterade idag stora satsningar på kommersiell service, satsningar som handlar om att stötta mackar och handlare i gles-och landsbygd. Satsningen är ett sätt att skapa jobb och tillvä…