stefanimuzakova.com
Моите постижения
Спортни постижения : 2018- Спортен календар Приз на БУЛСАР на Стефани Музакова за постигнатите от нея многобройни успехи във ветроходството. 1-во място в олимпийски клас „Лазер Радиал”, жени, регат…