stefandjukic.com
GPNS04E05 - Mićun Milatović - Margina uzvraća udarac
Donald Tramp i Brexit su glavni politički događaji ove decenije. Šta je dovelo do njih i šta nas čeka u budućnosti su neka od pitanja u ovoj emisiji