stefandjukic.com
Misao o londonskim neredima
Deideologizacija drustva u spoju sa sve vecom nejednakoscu kao uzrok nereda u Londou 2011