stefanbanulescu.org
Despre Ștefan Bănulescu – Articole în periodice (pâna la 25 mai 1998)
Articolele din periodice (ante-2005) au fost inventariate pe parcursul a 36 de pagini în Ştefan Bănulescu, Opere, ediţie îngrijită de Oana Soare, prefaţă de Eugen Simion (Bucureşti: Editura Fundaţi…