steelgardenmusic.se
Steelfire
Musikintresset startade tidigt genom att jag olydigt gick igenom farsans LP-skivor. Minns än idag hur jag ansträngde mig för att ingen skulle märka att jag gått igenom skivsamlingen med BLACK SABBA…