steeksleutels.wordpress.com
Onzelfzuchtig
Hoewel Winston Churchill ooit anders beweerde, is politiek een spel waarin de spelers zich lang niet altijd laten leiden door het algemeen belang. Ook partij- en soms zelfs eigenbelang spelen niet …