steedsgroen.nl
Parkranden
Op de site www.Ruimtevolk.nl staat een blog van stedenbouwkundige Arjan Harbers over het verzilveren van de potentie van parkranden in steden.