stedebroecactueel.nl
Verhoging ozb heeft gevolgen voor huurders - Stede Broec Actueel
Woningbouwcorporatie De Woonschakel is hoogst ontstemd over het besluit van de gemeenteraad om het ozb-tarief voor 2020 te laten stijgen met 30 procent.