starbase972.com
מאיפה מתחילים?
ברוכים הבאים! כדי להחליט היכן להתחיל לצפות ב"מסע בין כוכבים" כדאי להכיר את סדר הסדרות מבחינת הפקה ומבחינת עלילה. בעמוד זה מובאת גרסה מקוצרת של הסדר הכרונולוגי. גרסה נרחבת ומעמיקה תוכלו למ…