starbase972.com
מיזם 50 שנים ל"מסע בין כוכבים"
ב-11 במרץ 2014 התחלנו במיזם מתמשך לציון 50 שנים ל"מסע בין כוכבים". היובל הרשמי אמנם יצוין רק ב-8 ספטמבר 2016, במלאת חמישה עשורים לשידור הפרק הראשון בטלוויזיה האמריקנית, אך בחרנו להתחיל מו…