starbase972.com
בין מיתולוגיה למד"ב
מאת עידן עוז /פאנזין 9 אלים ואלוהות הינם נושא המופיע לעיתים קרובות בסיפורי המד"ב. לעיתים כמקור השראה ולעיתים כחלק מניתוח של הסופר. בני האדם מאז ומעולם האמינו שישויות עוצמתיות יצרו את העולם וכ…