starbase972.com
המילה הכתובה במסע בין-כוכבים
מאת אלי אשד / פאנזין 5 (מבוסס על הרצאה שניתנה בכנס בינלאומי לעידוד הקריאה) מסביב ל"מסע בין כוכבים" יש תרבות חובבים עצומה שכוללת אלפי (ואולי עשרות אלפי) אנשים, גברים ונשים, צעירים ומבוגרים…