starbase972.com
היה היה אייקון…
מאת לי עדן / פאנזין 13 פעם, לפני שנים רבות, בארץ קטנה ומאוד רחוקה, היתה אגודה. לאגודה היו אידיאלים רבים וחברים מועטים ושמה היה "אגודה ישראלית למדע בדיוני ופנטסיה". חיה לה האגודה בשלווה בא…