starbase972.com
אודות "מסע בין כוכבים"
ברוכים הבאים! "מסע בין כוכבים" ושלל סדרות ההמשך שלה הן יותר מאשר סדרות טלוויזיה. הן תופעה, סדרת פולחן ששינתה את דרך המחשבה של דור שלם. היא היתה הסדרה שלמעשה המציאה את תופעות ההערצה לסדרות…