starbase972.com
"מסע בין כוכבים" מגוונת ומתקדמת – האמנם? – מאת ענבל זוסמן
"מסע בין כוכבים" כה ידועה בדברים כגון גיוון ושוויון, עד שנראה שלעתים לא צריך בכלל לצפות בה כדי לדקלם את אותם דברים ולהתייחס אליהם כעובדות. אולם כשצוללים פנימה ומביטים היטב, מגלים מציאות א…