starbase972.com
לאכול את עצמך? – בשר מלאכותי, הנדסה גנטית ואכילת בני אדם – מאת הדר רובין
הדר רובין מספרת על שניים מספריו של ג'ון וארלי, ספרים בהם אוכלים דברים… אחרים. מאמר שלישי מתוך מספר הרצאות קצרות שהתקיימו במסגרת הפאנל "האם טבעונים אוכלים כבשים חשמליות?" בפסטיבל איי…