starbase972.com
אירועי "מסע בין כוכבים" בפסטיבל אייקון 2016: משחקים
אנחנו מביאים לכם במרוכז את כל האירועים הטרקיים שיתקיימו בפסטיבל אייקון הקרוב (חוה"מ סוכות בתל-אביב). הפירוט הוא על-פי סדר התקיימותם. פרטים נוספים באתר הפסטיבל. זה הזמן להכיר! מבוא ל"מסע ב…