starbase972.com
מלכודת צופים שאיש לא הניח בעבר – TOS: The Man Trap – מאת נועה רייכמן
הפרק הראשון של "מסע בין כוכבים" ששודר – היום הזה לפני 50 שנים – היה כמובן מדע בדיוני אבל לא רק מדע בדיוני אופייני. מה היה בו שמשך את הצופים? ומה היה בו שהשאיר אותם מסוקרנים לצ…