starbase972.com
"מסע בין כוכבים" בנטפליקס ישראל (ועוד מעט בעברית)
מרגש. האמת היא שזה מרגש. "מסע בין כוכבים" כבר עכשיו זמינה וחוקית אצלכם בנטפליקס הקרוב לביתכם, ובקרוב עם תרגום. זמינה, חוקית, ועם תרגום לעברית. בפעם האחרונה שהיה כזה דבר זה היה לפני למעלה …