starbase972.com
אוסף חדשות אחרונות על הסדרה, יומני צפיה ופרידה מאביאל
לצוות הכתיבה של "מסע בין כוכבים" החדשה נוספה קירסטן בייר אשר כתבה ספרים של "וויאג'ר". אתר TrekCore פרסם לפני 3 שנים ראיון איתה אודות הספרים שכתבה וההתפתחות של הדמויות בהם. ראיון…