starbase972.com
התחדשות: כל בורג ביג'י יומו – ENT: Regeneration – מאת שלמקו
לפני כחצי שנה התחלנו עם מיזם לרגל המעבר שלנו לאתר החדש, ובו ביקשנו מארבע כותבות ושני כותבים לכתוב על שישה פרקים משש הסדרות, כולם כוללים שינוי והתקדמות בשמם. קיבלנו טקסטים מגוונים על כל הסדרות (למעט…