starbase972.com
שובו של אורי פינק
לפני למעלה משנה וחצי התחלנו לפרסם כאן את הקומיקס הטרקי של אורי פינק. כל מה שכבר פורסם מרוכז בעמוד הזה (אליו ניתן להגיע תמיד מהתפריט למעלה). אחרי ארבעה חודשים עשינו הפסקה כיוון שהתחלנו את העבודות על…