starbase972.com
אין האברבורדים, אבל יש ריחוף. וקבל שטף. ומצבה! – מאת subatoi
אי אפשר להימלט מזה. השנה היא 2015 וה-21 באוקטובר הגיע. לקח לו בערך נצח לעשות את זה, אבל הוא הגיע. כדי לציין את היום המיוחד הלכנו לבדוק אם יש משהו ב"מסע בין כוכבים" שמזכיר את אחד הסמלים של…