starbase972.com
טלפורטציה, קלינגונית בישראל, קורס טרקי עולמי, STB, יומני צפיה ועוד
כל מיני לא כל יום מתפרצת התרבות הטרקית ליום-יום הישראלי. זה די מגניב. דוברי קלינגונית? מדעי המחשב? מחפשים עבודה? זה בשבילכם (ותודה לאסנת). זה לא חדש שהאקדמיה עוסקת במדע בדיוני או ב"מסע בין כוכ…