starbase972.com
ללכת הכי רחוק, אבל להשאר הכי קרוב – TAS:Beyond the Farthest Star – מאת אסנת קדמי
המיזם שהתחלנו בו לפני שבועיים לרגל מעבר הדירה שלנו ממשיך. ארבע כותבות ושני כותבים על שישה פרקים משש הסדרות, כולם בעלי שם שקשור לשינוי או התקדמות. בפעם הקודמת צפתה נועה רייכמן בפרק Matemorphosis של …