starbase972.com
אייקון 2014, רדשירטית, יומן הצפיה של יעל, בכדל, פראגוט – והעתיד
מעבר לאירועים הטרקיים שיתקיימו בפסטיבל אייקון הקרוב (עוד פחות מחודש), ואותם כבר פירטנו בפניכם כאן, התוכניה המלאה כוללת עוד לא מעט אירועים מעניינים וחשובים, כגון: * איריס מזור עם "ארבעה ערפדים …