starbase972.com
יום הולדת 48 ל"מסע בין כוכבים"
היום יום הולדת ארבעים ושמונה ל"מסע בין כוכבים". שנה אחרי יום ההולדת המיוחד 47, שנתיים אחרי חגיגת ה-46 של גוגל, שמונה שנים (וואו) מאז מיזם הארבעים שלנו. עוד שנתיים נותרו לציון הרשמי של המס…